Przeprowadzone badania wykazały, że istnieje związek między występowaniem bólu pleców, a zmianą charakteru pracy w związku z ogłoszeniem pandemii i wprowadzenia pracy zdalnej. W zależności od liczby godzin spędzonych przy komputerze w domu, deklarowan dyskomfort w postaci bólu pleców wzrósł diametralnie. Wystąpiła konieczność działań profilaktycznych z zakresu ergonomii miejsca pracy związanego z pracą na komputerze.